likwidacja szkód komunikacyjnych ³ód¼
  blacharstwo ³ód¼
  lakiernictwo ³ód¼
 
 
 
 

 

UL-MOT - likwidacja szkód komunikacyjnych ³ód¼, blacharstwo ³ód¼, lakiernictwo ³ód¼


UL-MOT warsztat blacharsko-lakierniczy.
Kompleksowa likwidacja szkód powypadkowych

£ód¼
ul. Rokicińska 72
TEL./FAX: 42/ 673 94 45
ERA: 600 822 208

ulmot@poczta.onet.pl